Lokata Terminowa

Czym jest lokata ? 

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej środków po upływie zadeklarowanego terminu. 

Kto może założyć lokatę terminową ? 

Lokatę terminową może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz oraz inne podmioty prowadzące działalność gosopdarczą: w tym fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Otwarcie lokaty następuje po podpisaniu umowy z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty terminowej wynosi 500,00 zł. 

Oprocentowanie i opłaty 

Nie pobiera się opłat za otwarcie lokaty terminowej. Dla wszystkich lokat terminowych obowiązuje oprocentowanie zmienne a jego wysokość określa Uchwała Zarządu Banku. Przy lokatach powyżej 300 000,00 zł istnieje możliwosć negocjacji oprocentowania. Posiadacz lokaty otrzymuje imienny dowód zawarcia umowy terminowego wkładu oszczędnościowego w postaci "książeczki oszczędniościowej". W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu, Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania a'vista wg. stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. 

Korzyści i dodatkowe możliwości: 

- środki na rachunku lokaty terminowej generują wyższy zysk, 
- odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR, 
- istnieje możliwość automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty, 
- posiadamy szeroki wachlarz terminów trwania lokaty, 
- bezpieczeństwo wkładów klienta - oszczędniości posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000,00 EUR

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem