Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy: złotówkowy i w walutach wymienialnych USD, EUR i GBP - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń. Bank nie pobiera opłat za otwarcie rachunku. Do rachunku proponujemy karty płatnicze ( Mastercard, VISA ). Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku.