Tarcza Finansowa

Tarcza Finansowa

Chcesz wiedzieć więcej ?

PFR Portal PPK zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej – w terminie: 8 lub 11 maja.

Szczegóły na stronie https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

Dnia 29.04.2020 r. od godziny 18:00 udostępniliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR w naszej bankowości elektronicznej.

Jesteś przedsiębiorcą ?

Zatrudniasz pracowników ?

Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa ?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco: 

  • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
  • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ