Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( art. 55-71, 153,195) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych Dz.U.2018 poz.968

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne, z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych. Ten ostatni typ spółek został wyłączony z obowiązku zgłoszenia do CRBR, ponieważ w ich przypadku ryzyko ukrycia tożsamości osób fizycznych, które wywierają na nie decydujący wpływ, jest niższe niż w przypadku pozostałych spółek handlowych.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Od 31 października 2021 roku obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych mają także :

  • spółki partnerskie
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  • spółki europejskie
  • spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe
  • spółdzielnie europejskie
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • fundacje.

Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji i aktualizacji zgłoszenia w CRBR .

Ważne! Spółki partnerskie wpisane do KRS do 30 października 2021 roku włącznie, mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Spółki partnerskie wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 roku, mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpisania do KRS.

Więcej informacji na temat CRBR na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem